Pogoda w Bieszczadach

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Odwiedzin

mod_vvisit_counterDziś6
mod_vvisit_counterWczoraj13
mod_vvisit_counterTygodniowo75
mod_vvisit_counterMiesięcznie295
mod_vvisit_counterWszystkie52887
Start Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe


Wykształcenie:
Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; kierunek - nauki polityczne, rok ukończenia 1996r. Ponadto uczestniczyłem w zajęciach Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Projektem” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wcześniej ukończyłem Liceum Księgarskie w Warszawie, a podczas studiów miałem okazję ukończyć także studium pedagogiczne.

Informacje o doświadczeniu zawodowym:

· W latach 1996 - 2000 pracowałem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Departamencie Kontroli.

· W latach 2000 – 2002 byłem zatrudniony w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych m.in. na stanowisku naczelnika Wydziału Refundacji i Inwestycji w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, gdzie zajmowałem się m.in. nadzorem nad wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

· W latach 2002 – 2005 byłem zatrudniony w Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako audytor wewnętrzny kierujący jednym z zespołów.

- Po ponownym utworzeniu w 2005 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracowałem w Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego, w tym od początku roku 2008 do maja 2017 roku byłem Kierującym Stanowiskiem. Od połowy roku 2017 jestem Dyrektorem Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

· Od lipca 2007 do końca roku 2008 byłem także zatrudniony na część etatu w Biurze Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, także na stanowisku audytora wewnętrznego, a do moich kompetencji należały zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Miałem okazję współpracować przy tworzeniu zasad współpracy komórek audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartych w programach operacyjnych (okres programowania 2004-2006).

Ponadto, uczestniczyłem m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania 2004-2006.

W roku 2007, w ramach przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 miałem okazję przeprowadzić ocenę projektu procedur systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażającej V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej kontroli i weryfikacji projektów. 

W okresie programowania 2007-2013 miałem także okazję współpracować z Instytucją Zarządzającą PO KL podczas prac nad wytycznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Pomocy Technicznej PO KL.

Od sierpnia 2009 do listopada 2012 byłem kierownikiem projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wcześniej byłem odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR, działanie 1.3.2

W ramach projektu z POKL (lata 2011-2013) byłem odpowiedzialny za przygotowanie i realizację dwóch cyklów szkoleń dla pracowników jst z zakresu audytu funduszy strukturalnych, kontroli zarządczej.

W latach 2010-2016 współpracowałem z dwoma szpitalami na terenie województwa mazowieckiego w zakresie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym.

Od lutego 2010 roku jestem także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przeprowadzam także oceny funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej.

W ramach dodatkowych zajęć prowadzę od roku 2005 szkolenia dla projektodawców zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także audytorów i kontrolerów m.in. z zakresu przygotowania się do kontroli i audytu projektów, zarządzania projektami, wdrażaniem zasad analizy ryzyka, a także dla instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających z powyższego zakresu.


Firmy, z którymi współpracuję lub współpracowałem w zakresie organizacji szkoleń to m.in.:

 • Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa,
 • Handikap sc., Warszawa,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zielona Góra,
 • Biuro Szkoleniowe Studium, Opole,
 • Centrum Promocji Zawodowej  Kobiet, Gdańsk,
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa,
 • Infoaudit sp. z o.o., Warszawa,
 • Bomis, sp. z o.o., Poznań,
 • Stowarzyszenie B-4, Rzeszów,
 • Audit Solutions sp. z o.o., Warszawa,
 • A&D Instytut Szkoleniowy, Warszawa,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok,
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań,
 • Vulcan sp. z o.o. Wrocław.W szkoleniach prowadzonych przeze mnie dotychczas uczestniczyło łącznie ponad 3 000 osób.

Realizuję także na indywidualne zlecenie audyty zewnętrzne projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Dotychczas przeprowadziłem około 40 audytów (zewnętrznych i wewnętrznych) związanych z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.

W ramach świadczonych usług doradczych, szkoleniowych lub audytorskich, o których mowa na mojej stronie miałem okazję bezpośrednio współpracować z:

· Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca EFS, Warszawa,

· Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca Inicjatywą Wspólnotową Equal, Warszawa,

· Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

· Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Wrocław,

· Urzędem Miasta Poznań,

· Instytutem Teatralnym, Warszawa,

· System – Rewident sp. z o.o., Warszawa,

· Mediator sp. z o.o, Świdnica,

· Fundacją Fundusz Współpracy, Warszawa,

· Presscom sp. z o.o., Wrocław,

· Służbą Więzienną, Warszawa,

· Karkonoskim System Kanalizacji i Wodociągów, Mysłakowice,

· Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej ,Kraków,

· Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, Kraków,

· Komendą Wojewódzką OHP, Skierniewice,

· Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa,

· Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, Białystok,

· Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Wrocław,

· Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,

· Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie,

· Urzędem Miasta i Gminy w Boguszowie,

· Urzędem Miasta i Gminy w Radzyminie,

· Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin,

· Agencją Rozwoju Mazowsza SA, Warszawa,

· Agencją Rozwoju Przemysłu SA, Warszawa,

· Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa,

· Urzędem Dzielnicy Warszawa Mokotów,

· Urzędem Dzielnicy Warszawa – Włochy,

· Urzędem Dzielnicy Warszawa – Białołęka,

· INFOR sp z o.o., Warszawa.

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com