Pogoda w Bieszczadach

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Odwiedzin

mod_vvisit_counterDziś11
mod_vvisit_counterWczoraj8
mod_vvisit_counterTygodniowo11
mod_vvisit_counterMiesięcznie179
mod_vvisit_counterWszystkie58564
Start Doświadczenie zawodowe

 

Wykształcenie:

- Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; kierunek - nauki polityczne, rok ukończenia 1996r.

- Słuchacz podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

- Absolwent podyplomowego Studia „Zarządzanie Projektem” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Uprawnienia, certyfikaty:

- Zaświadczenie nr 1121/2004 Ministra Finansów, potwierdzające zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego w dn. 19.11.2004 r.

- Certyfikat CGAP - Cerified Government Auditing Proffesional Nr 1653 – listopad 2007 – międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Institiute of Internal Auditors,

- Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne” do roku 2023.

- Certyfikat Risk Manager ISO 31000 nr 1141/2017

Informacje o doświadczeniu zawodowym:

- W latach 1996 - 2000 pracowałem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Departamencie Kontroli.

- W latach 2000 – 2002 byłem zatrudniony w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych m.in. na stanowisku naczelnika Wydziału Refundacji i Inwestycji w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, gdzie zajmowałem się m.in. nadzorem nad wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

- W latach 2002 – 2005 byłem zatrudniony w Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako audytor wewnętrzny kierujący jednym z zespołów.

- Po ponownym utworzeniu w 2005 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracowałem w Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego, w tym od początku roku 2008 do maja 2017 roku byłem Kierującym Stanowiskiem. Od połowy roku 2017 jestem Dyrektorem Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Od lipca 2007 do końca roku 2008 byłem także zatrudniony na część etatu w Biurze Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, także na stanowisku audytora wewnętrznego, a do moich kompetencji należały zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

- Miałem okazję współpracować przy tworzeniu zasad współpracy komórek audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartych w programach operacyjnych (okres programowania 2004-2006).

- Ponadto, uczestniczyłem m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania 2004-2006.

- W roku 2007, w ramach przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 miałem okazję przeprowadzić ocenę projektu procedur systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażającej V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej kontroli i weryfikacji projektów.

- W okresie programowania 2007-2013 miałem także okazję współpracować z Instytucją Zarządzającą PO KL podczas prac nad wytycznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Pomocy Technicznej PO KL.

- Od sierpnia 2009 do listopada 2012 byłem kierownikiem projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wcześniej byłem odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR, działanie 1.3.2

- W ramach projektu z POKL (lata 2011-2013) byłem odpowiedzialny za przygotowanie i realizację dwóch cyklów szkoleń dla pracowników jst z zakresu audytu funduszy strukturalnych, kontroli zarządczej.

- W latach 2010-2016 współpracowałem z dwoma szpitalami na terenie województwa mazowieckiego w zakresie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym.

- Od lutego 2010 roku jestem także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Przeprowadzam także oceny funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej.

- W ramach dodatkowych zajęć prowadzę od roku 2005 szkolenia dla projektodawców zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także audytorów i kontrolerów m.in. z zakresu przygotowania się do kontroli i audytu projektów, zarządzania projektami, wdrażaniem zasad analizy ryzyka, a także dla instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających z powyższego zakresu.

 

Firmy, z którymi współpracuję lub współpracowałem w zakresie organizacji szkoleń to m.in.:

- Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa,

- Handikap sc., Warszawa,

- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zielona Góra,

- Biuro Szkoleniowe Studium, Opole,

- Centrum Promocji Zawodowej Kobiet, Gdańsk,

- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa,

- Infoaudit sp. z o.o., Warszawa,

- Bomis, sp. z o.o., Poznań,

- Stowarzyszenie B-4, Rzeszów,

- Audit Solutions sp. z o.o., Warszawa,

- A&D Instytut Szkoleniowy, Warszawa,

- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok,

- Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań,

- Vulcan sp. z o.o. Wrocław.

W szkoleniach prowadzonych przeze mnie dotychczas uczestniczyło łącznie ponad 3 000 osób.

Realizuję także na indywidualne zlecenie audyty zewnętrzne projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Dotychczas przeprowadziłem około 40 audytów (zewnętrznych i wewnętrznych) związanych z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.

W ramach świadczonych usług doradczych, szkoleniowych lub audytorskich, o których mowa na mojej stronie miałem okazję bezpośrednio współpracować z:

- Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca EFS, Warszawa,

- Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca Inicjatywą Wspólnotową Equal, Warszawa,

- Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

- Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Wrocław,

- Urzędem Miasta Poznań,

- Instytutem Teatralnym, Warszawa,

- System – Rewident sp. z o.o., Warszawa,

- Mediator sp. z o.o, Świdnica,

- Fundacją Fundusz Współpracy, Warszawa,

- Presscom sp. z o.o., Wrocław,

- Służbą Więzienną, Warszawa,

- Karkonoskim System Kanalizacji i Wodociągów, Mysłakowice,

- Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej ,Kraków,

- Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, Kraków,

- Komendą Wojewódzką OHP, Skierniewice,

- Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa,

- Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, Białystok,

- Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Wrocław,

- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach,

- Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie,

- Urzędem Miasta i Gminy w Boguszowie,

- Urzędem Miasta i Gminy w Radzyminie,

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin,

- Agencją Rozwoju Mazowsza SA, Warszawa,

- Agencją Rozwoju Przemysłu SA, Warszawa,

- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa,

- Urzędem Dzielnicy Warszawa Mokotów,

- Urzędem Dzielnicy Warszawa – Włochy,

- Urzędem Dzielnicy Warszawa – Białołęka,

- INFOR sp z o.o., Warszawa.

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com