Start Oferta usług Usługi konsultacyjne przygotowanie do kontroli lub audytu

Zapraszam do skorzystania z usługi weryfikacji prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE pod kątem przygotowania się do kontroli projektu przez Instytucję Wrażającą, Urząd Kontroli Skarbowej lub inne uprawione podmioty.

Powyższa usługa będzie miała charakter konsultacji, której podstawowym celem jest zabezpieczenie się jednostki realizującej projekt przed niebezpieczeństwem uznania części lub całości wydatków za niekwalifikowane.

Ze szczególnym naciskiem zweryfikowane byłyby postępowania przetargowe – jeśli jesteście Państwo zobowiązani stosować ustawę prawo zamówień publicznych – ponieważ błędy popełniane w trakcie ich realizacji są najczęstszym powodem uznawania wydatków poniesionych w ramach projektu za niekwalifikowane i przyczyną dla których stosowany jest tzw. taryfikator określający wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoli na znaczne zmniejszenie ryzyka poniesienia strat w wyniku realizacji projektu. Zaproponowane rozwiązania bez wątpienia przyczynią się do wprowadzenia takich – możliwych i przewidzianych przepisami prawa – zmian w dokumentacji projektu, które pozwolą na spokojne oczekiwane na kontrolę lub audyt projektu.

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com