Start Oferta usług Usługi szkoleniowe

Od roku 2005 prowadzę szkolenia adresowane do osób zajmujących się realizacją projektów finansowanych z funduszy pomocowych, audytorów i kontrolerów, kadr zarządzających jednostkami administracji publicznej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, prywatnych firm szkoleniowych.

Tematyka realizowanych przeze mnie szkoleń to m.in.:

  • Przygotowanie do kontroli lub audytu projektu realizowanego w ramach funduszy strukturalnych,
  • Zasady kwalifikowalności projektów oraz ponoszonych w ich ramach wydatków,
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie lub jednostce administracji publicznej,
  • System kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej,
  • Zasady współpracy z audytorem zewnętrznym,
  • Podstawowe zasady i elementy metodologii audytu wewnętrznego dla osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia audytora wewnętrznego - przygotowanie do certyfikacji,
  • Błędy, nieprawidłowości i nadużycia popełniane podczas wdrażania funduszy strukturalnych.
Ponadto, realizuję szkolenia z zakresu wdrożenia elementów systemu kontroli zarządczej, w tym wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem, począwszy od założeń teoretycznych, kończąc każde szkolenie propozycjami praktycznych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki jednostki administracji publicznej.
Dotychczas miałem okazję przeprowadzić blisko 200 szkoleń jedno lub dwudniowych.

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com